La Fàbrica de La Bauma

PATRIMONI INDUSTRIAL

Els origens són dues fàbriques que construïren els industrials Narcís Roca i Francesc Llubià el 1859, en uns terrenys comprats al mas Xaviró i Abadals. Aquests signaren un conveni amb el mestre d’obres Joan Rubiralta de Sant Cugat del Vallès perquè construís les dues fàbriques per un preu de 26.000 duros. Aquestes fàbriques compartien muntacàrregues i canal, però cadascuna tenia una turbina pròpia. Entre 1862 i 1863 compraren selfactines, telers, batans i ordidors, i es construïren els primers habitatges per als treballadors, les cases del Rec i les de les galeries.

Acausa dels problemes econòmics i de l’endeutament, les fàbriques es van arrendar i subarrendar en diferents ocasions. L’any 1871 la família Güell adquirí en subhasta pública la fàbrica de Llubià, que fou dirigida per Eusebi Güell. El 1880 els germans Dalmau Toldrà arrendaren les dues fàbriques, i les van especialitzar en la producció de gèneres de cotó d’alta qualitat. Joan Vial i Solsona va comprar la fàbrica el 1896 i hi va instal·lar motors elèctrics, va diversificar i ampliar la producció fins a quaranta productes tèxtils diferents i hi va incorporar una secció de tints i acabats. Aquesta fou una època brillant per a les fàbriques de La Bauma. Després de la mort de Joan Vial, el 1915, la fàbrica va anar passant per diferents mans, fins que la crisi de 1960-70 va posar fi a la producció industrial.

Història

el pas del temps de la nostra Església
Inauguració any 1908-1
Inauguració any 1908-2

Inauguració de l’Església

Va ser construïda durant els anys 1905-1908 per iniciativa del senyor Joan Vial i Solsona , propietari de la fàbrica que en pagà una bona part, en Bisbat i els veïns de La Bauma.

Interior abans riuada 1971
RIUADA 1971 (6)
Interior de l’esglèsia avans de la riuada
Interior de l’esglèsia desprès de la riuada
ANY 2019 (2)
ANY 2019 (4)
L’esglèsia avans de la reforma
L’esglèsia desprès de la reforma