22
des.

FA UN ANY I TOT CONTINUA IGUAL

SOL.LICITUD OBRAS FASE II El dia 10 de març de 2020 Amics Església de la Bauma va mantenir una reunió amb la Sra. Alcaldessa i la Regidora d’Obres de l’Excm. Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Hem presentat instància amb Registre d’entrada núm. 1317 i sol·licitem que es procedeixi a la LICITACIÓ DE LA FASE II de les obres emparades…

Read more